Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Gabapentin Actavis

Det receptbelagda läkemedlet Gabapentin Actavis är ett läkemedel som du blir ordinerad av läkare för att behandla epilepsi eller perifer neurotisk smärta. Det verksamma ämnet i läkemedlet är gabapentin. Har du fått Gabapentin Activis utskrivet kan du enkelt beställa hem det från oss på MEDS. 

Har du recept på Gabapentin Actavis?

Hämta ut alla dina recept hos MEDS. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar sedan dina receptbelagda läkemedel hem till dig – snabbt och fraktfritt! 

Vad är Gabapentin Actavis?

Det receptbelagda läkemedlet Gabapentin Actavis ordineras av läkare för att behandla olika former av epilepsi hos vuxna och barn. Det används även för att behandla perifer neuropatisk smärta. Perifer neuropatisk smärta är långvarig smärta som har orsakats av en nervskada. Det verksamma ämnet i Gabapentin Actavis är gabapentin och används även för att behandla andra sjukdomar. För att få mer information om hur gabapentin kan hjälpa dig ska du kontakta en läkare.

Biverkningar av Gabapentin

De mest förekommande biverkningarna av Gabapentin Actavis är feber, trötthet, yrsel och dåsighet. Att drabbas av en virusinfektion är också en mycket vanlig biverkning. Andra ofta förekommande biverkningar är lunginflammation, kramper, sömnsvårigheter, huvudvärk, illamående och dimsyn.

Du bör kontakta en läkare omedelbart om du upplever allvarliga biverkningar som:

  • Svullnad av läppar eller tungan.
  • Gulfärgade ögonvitor eller hud.
  • Hudutslag.
  • Nässelutslag.
  • Feber.
  • Muskelsmärtor.
  • Konstiga blåmärken eller blödningar.


När ska jag inte använda Gabapentin Actavis?

Det finns tillfällen då du bör vara försiktig med att använda Gabapentin Actavis, men även tillfällen då Gabapentin Actavis inte alls är ett lämpligt läkemedel. Rådgör alltid med din läkare innan du påbörjar en behandling av ett receptbelagt läkemedel.

Vid allergisk reaktion - Du ska inte använda läkemedlet om du är allergisk mot den aktiva substansen gabapentin. Får du en allvarlig hudreaktion, andningssvårigheter, svullnad i munnen eller i halsen ska du sluta använda läkemedlet omedelbart och söka vård.

Vid njurbesvär - Om du har problem med dina njurar behöver du meddela din läkare detta. I det fall kan din läkare behöva ordinera ett annat dosschema för dig.

Vid hemodialys - Behandlas du för nedsatt njurfunktion behöver du tala om det för din läkare. Du ska även vara uppmärksam på om du, efter påbörjad behandling av Gabapentin Actavis, upplever värk eller svaghet i muskler. I det fall ska du berätta det för din läkare.

Vid symtom på bukspottkörtelinflammation - Om du upplever symtom som magont, kräkningar och illamående kan det vara tecken på att du har drabbats av pankreatit, alltså en inflammation i bukspottkörteln. Du ska då kontakta läkare omedelbart.

Vid vissa sjukdomstillstånd - Lider du av sjukdomstillstånd som drabbar ditt nervsystem eller dina luftvägar ska du berätta det för din läkare innan du använder Gabapentis Actavis.

Vid hög ålder - är du över 65 år gammal kan din läkare behöva justera dosen för dig och dina behov.

Går det bra att kombinera Gabapentin Activis med andra läkemedel?

Det är viktigt att du berättar för din läkare om du använder, eller nyligen har använt andra läkemedel, innan du påbörjar en behandling med Gabapentin Actavis. Du ska inte kombinera Gabapentin Actavis med läkemedel som innehåller opioider då det kan förstärka effekten och leda till andningssvårigheter, dåsighet och till och med dödsfall. Läkemedlet Gabapentin Actavis får inte tas inom två timmar efter att du har tagit ett läkemedel med syrabindande medel vilket ofta finns i tabletter mot halsbränna och sur mage.

Dosering av Gabapentin Actavis

Hur mycket och hur ofta Gabapentin Actavis ska tas är individuellt. Doseringen bestäms av den läkare som ordinerat det receptbelagda läkemedlet till dig. För vuxna och ungdomar som använder Gabapentin Actavis för att behandla epilepsi ligger det rekommenderade dosintervallet mellan 900-3600 mg/dag där den dagliga dosen gradvis trappas upp. Doseringen för dig som blir ordinerad Gabapentin Actavis för att behandla perifer neurotisk smärta, har nedsatt njurfunktion eller genomgår en hemodialys rekommenderas ofta en annan fördelning av läkaren. Gabapentin Actavis ska tas oralt med en tillräcklig mängd vätska. Tabletten kan tas med eller utan mat.

Om du ammar

Det verksamma ämnet gabapentin som finns i detta läkemedel utsöndras i bröstmjölken men forskningen om hur det påverkar barnet är otillräcklig. Du som ammar bör därför alltid rådgöra med en läkare innan du tar ett receptbelagt läkemedel som Gabapentin Actavis.

Bilkörning

Gabapentin Actavis har en lindrig påverkan på din förmåga att köra bil. Den aktiva substansen i läkemedlet kan dock påverka ditt centrala nervsystem, särskilt i början av din behandling eller vid höjning av dosen. Det kan göra att du blir dåsig, trött och yr. Undvik därför helst att köra bil.

Kan jag bli beroende av Gabapentin?

Det har rapporterats fall av patienter som har missbrukat och blivit beroende av Gabapentin Actavis. Om du har haft problem med missbruk eller beroende tidigare är det viktigt att du berättar det för din läkare innan du börjar använda läkemedlet.

Frågor om recept

Har du fler frågor om Gabapentin Actavis? Fråga våra farmaceuter om råd! Du når oss enklast genom chatten i det nedre vänstra hörnet, men det går naturligtvis bra att kontakta oss per e-post hello@meds.se eller genom att ringa till oss på 08-428 455 10.

Läs alltid bipacksedeln innan du använder ett läkemedel. För mer information se fass.se