Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Fluoxetin Teva

Det receptbelagda läkemedlet Fluoxetin Teva är ett antidepressivt läkemedel som används för att behandla depression, tvångssyndrom och bulimi hos vuxna. Medicinen kan även ges till barn och ungdomar från 8 års ålder för att behandla depression. Fluoxetin Teva innehåller det aktiva ämnet fluoxetin. Här kan du hitta svar på några av de vanligaste frågorna om Fluoxetin Teva. Kontakta en av våra farmaceuter om du har fler frågor eller funderingar kring dina läkemedel.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet
 • Eventuella biverkningar
 • Dosering
 • Alternativa läkemedel till Fluoxetin Teva
 • Fluoxetin Teva i samband med andra läkemedel
 • När ska jag inte använda Fluoxetin Teva?
 • Kan jag ta Fluoxetin Teva om jag är gravid eller ammar?
 • Kan jag köra bil om jag använder Fluoxetin Teva
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Fluoxetin Teva
 • Finns Fluoxetin Teva receptfritt?
 • Är Fluoxetin Teva narkotikaklassat?

Om läkemedlet

Fluoxetin Teva är ett receptbelagt läkemedel som innehåller det verksamma ämnet fluoxetin. Det tillhör en läkemedelsgrupp som kallas SSRI, vilket står för selektiva serotoninåterupptagshämmare. Fluoxetin Teva ordineras till patienter som behöver behandling för depression, bulimi och tvångssyndrom. Läkemedlet fungerar genom att höja nivån av signalsubstansen serotonin i hjärnan. Det kan skrivas ut till både vuxna och barn och finns tillgänglig i form av hårda kapslar.

Eventuella biverkningar från Fluoxetin Teva

När du använder läkemedlet Fluoxetin Teva kan biverkningar uppstå. Vanliga biverkningar är huvudvärk, illamående, diarré, sömnlöshet, och utmattning. I de flesta fall försvinner majoriteten av biverkningarna efter en tids behandling. Om du upplever allvarliga biverkningar av Fluoxetin Teva ska du omedelbart sluta ta läkemedlet och kontakta läkare.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Fluoxetin Teva:

 • Självmordstankar eller tankar på självskadebeteende.
 • Allergisk reaktion som klåda, hudutslag, svullnad i munnen eller andningssvårigheter.
 • Irriterad, fjällande eller röd hud.

Dosering av Fluoxetin Teva

Din läkare anpassar din dos utifrån dina behov samt vilken sjukdom du behöver behandling för. Den rekommenderade dosen vid depression eller tvångssyndrom är 20 mg dagligen. Denna dos kan sedan justeras av din läkare. Var noggrann med att alltid följa din läkares rekommendationer. Avbryt inte en behandling med Fluoxetin Teva utan att först rådfråga din läkare.

Andra läkemedel med fluoxetin som aktiv substans

Andra läkemedel med samma verksamma ämne som Fluoxetin Teva är bland annat Fontex, Fluoxetin Mylan, Fluoxetin Sandoz, Fluoxetin STADA och Fluoxetin Orifarm.

Andra läkemedel och Fluoxetin Teva

Vissa läkemedel kan ha en påverkan på effekterna, och till och med vara skadligt för kroppen, om de tas samtidigt. Du ska därför alltid informera din läkare om du tar, eller nyligen har genomgått en behandling med, ett annat läkemedel innan du börjar använda Fluoxetin Teva.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Fluoxetin Teva?

Vid vissa sjukdomstillstånd är Fluoxetin Teva inte ett lämpligt läkemedel att ta. Tala med en läkare eller en farmaceut innan du påbörjar en behandling med Fluoxetin Teva för att få reda på om det är ett passande läkemedel för dig.

Kan jag ta Fluoxetin Teva om jag är gravid eller ammar?

Nej, Fluoxetin Teva bör inte användas under graviditet eller amning då det kan ge skador på fostret eller på barnet som ammas. Rådfråga alltid läkare innan du börjar använda Fluoxetin Teva om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Fluoxetin Teva?

Fluoxetin Teva kan ge biverkningar som påverkar din koncentrationsförmåga och din förmåga att köra bil. Förrän du vet hur du blir påverkad av Fluoxetin Teva ska du undvika att köra bil eller framföra någon annan typ av fordon eller verktyg.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Fluoxetin Teva?

Undvik att dricka alkohol när du tar Fluoxetin Teva.

Kan jag köpa Fluoxetin Teva receptfritt?

Nej, Fluoxetin Teva finns enbart som ett receptbelagt läkemedel. För att få läkemedlet behöver du få ett recept av en läkare.

Är Fluoxetin Teva narkotikaklassat?

Nej, Fluoxetin Teva är inte narkotikaklassat.

Läs mer hos Fass och Läkemedelsverket

Innan du använder Fluoxetin Teva är det viktigt att du läser bipacksedeln.

Mer information hittar du på Fass.se och hos Läkemedelsverket.