Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Fentanyl Sandoz

Läkemedlet Fentanyl Sandoz är till för att lindra svår och långvarig smärta hos vuxna och barn som får behandling med opioider. Fentanyl Sandoz innehåller den aktiva substansen fentanyl. Läkemedlet finns tillgängligt i form av plåster som frisätter en viss mängd av det verksamma ämnet per timme till den systematiska cirkulationen i kroppen. Här kan du läsa mer om Fentanyl Sandoz och hitta svar på några av de vanligaste frågorna om läkemedlet. Kontakta en av våra farmaceuter om du har fler frågor eller funderingar om dina läkemedel.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Fentanyl Sandoz 
 • Fentanyl Sandoz i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Fentanyl Sandoz? 
 • Kan jag ta Fentanyl Sandoz om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Fentanyl Sandoz?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Fentanyl Sandoz?
 • Finns Fentanyl Sandoz receptfritt? 
 • Är Fentanyl Sandoz narkotikaklassat?

Om läkemedlet

Fentanyl Sandoz är ett receptbelagt läkemedel som används för långtidsbehandling av svår kronisk smärta hos vuxna och barn som genomgår en opioidbehandling. Läkemedlet kommer i form av plåster, som när det sätts på huden frisätter en jämn dos av det verksamma ämnet fentanyl till kroppen. Fentanyl Sandoz tillhör läkemedelsgruppen opioider som är starka smärtstillande läkemedel och finns med olika styrkor. Det är ett beroendeframkallande läkemedel som ska tas med försiktighet.

Eventuella biverkningar från Fentanyl Sandoz

När du använder Fentanyl Sandoz kan det uppstå biverkningar, som yrsel, illamående, huvudvärk eller sömnighet. Om du upplever allvarliga biverkningar ska du ta av plåstret omedelbart, och om möjligt åka till närmsta sjukhus, då det kan krävas akut läkarvård.

Kontakta läkare omedelbart om du eller den person som använder Fentanyl Sandoz upplever något av följande symtom:

 • Långsam andning och ovanlig dåsighet.
 • Tecken på svår allergisk reaktion som svullnad i ansikte eller hals, röd och irriterad hud eller blåsor på huden.
 • Krampanfall.
 • Sänkt medvetande eller förlust av medvetande helt.

Dosering 

Läkaren ger dig anvisningar gällande doseringen av Fentanyl Sandoz och baserar din dos främst på hur ont du har. Ett plåster frisätter smärtlindrande ämnen i upp till 72 timmar. Var tredje dag ska du byta ditt plåster om du inte fått någon annan rekommendation av din läkare. Fentanyl Sandoz är ett beroendeframkallande medel. Det är därför viktigt att du följer de anvisningar du fått från din läkare och inte överskrider din dosering.

Andra läkemedel med fentanyl som aktiv substans

Andra läkemedel med samma aktiva ämne och effekt som Fentanyl Sandoz är bland annat Durogesic, Matifren och Fentanyl Lavipharm.

Andra läkemedel och Fentanyl Sandoz

Effekten av Fentanyl Sandoz kan påverkas om du tar det i kombination med andra receptbelagda eller receptfria läkemedel. Du ska därför alltid tala om för din läkare om du tar, eller nyligen har avslutat en behandling med ett annat läkemedel innan du börjar använda Fentanyl Sandoz. Berätta även för din läkare eller apotekspersonal om du äter någon form av naturläkemedel.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Fentanyl Sandoz?

Det finns flera tillfällen då Fentanyl Sandoz inte är ett lämpligt alternativ för dig, till exempel vid kortvarig smärta eller om du lider av andningssvårigheter. Rådfråga alltid med din läkare eller med en farmaceut innan du börjar använda detta läkemedel.

Kan jag ta Fentanyl Sandoz om jag är gravid eller ammar?

Fentanyl Sandoz ska inte användas under en graviditet om du inte har blivit rekommenderad det av din läkare. Att äta läkemedlet när du är gravid kan ge abstinenssymtom hos barnet, vilket kan vara livshotande. Den aktiva substansen fentanyl kan passera över i bröstmjölken och du ska därför inte använda Fentanyl Sandoz om du ammar. Rådfråga alltid en läkare eller en farmaceut innan du börjar ta Fentanyl Sandoz om du är gravid, planerar att bli gravid eller om du ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Fentanyl Sandoz?

Vanliga biverkningar av läkemedlet är yrsel och sömnighet, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Du bör undvika att framföra alla typer av fordon tills du vet hur läkemedlet påverkar dig.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Fentanyl Sandoz?

Att dricka alkohol i kombination med läkemedel kan öka risken för biverkningar och kan i vissa fall vara livshotande. Du ska inte dricka alkohol när du genomgår en behandling med Fentanyl Sandoz utan att först rådfråga en läkare.

Kan jag köpa Fentanyl Sandoz receptfritt?

Nej, Fentanyl Sandoz finns inte receptfritt utan är enbart ett receptbelagt läkemedel. För att få läkemedlet behöver du ett recept av en läkare.

Är Fentanyl Sandoz narkotikaklassat? 

Läs mer hos Fass 

Innan du använder Fentanyl Sandoz är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se.