Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Felodipin Teva

Felodipin Teva är ett läkemedel som används för att behandla förhöjt blodtryck och kärlkramp. Den aktiva substansen i läkemedlet verkar genom att vidga blodkärlen i kroppen, vilket resulterar i ett sänkt blodtryck. Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna om Felodipin Teva. Kontakta en av våra farmaceuter om du har fler funderingar kring detta läkemedel och dess effekter.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Felodipin Teva 
 • Felodipin Teva i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Felodipin Teva? 
 • Kan jag ta Felodipin Teva om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Felodipin Teva?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Felodipin Teva?
 • Finns Felodipin Teva receptfritt? 
 • Är Felodipin Teva narkotikaklassat? 

Om läkemedlet

Felodipin Teva är ett receptbelagt läkemedel som ordineras till personer som har högt blodtryck. Det används även för att behandla smärtor i bröstet och hjärtat som uppstår vid fysisk ansträngning eller stress. Läkemedlet innehåller den aktiva ingrediensen felodipin som hjälper till att vidga små blodkärl och därmed sänka blodtrycket i kroppen. Felodipin Teva tillhör en grupp av läkemedel som kallas kalciumantagonister och finns i form av depottabletter.

Eventuella biverkningar från Felodipin Teva

Felodipin Teva kan ge biverkningar, men inte alla som använder läkemedlet upplever dem. En mycket vanlig bieffekt av detta läkemedel är svullna vrister och ben. Det är även vanligt att få huvudvärk och rodnad i ansiktet. Om du får allvarliga biverkningar av Felodipin Teva ska du omedelbart avbryta din behandling och uppsöka läkare.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar 
Felodipin Teva:

 • Tecken på en allergisk reaktion, som svullnad i hud, ansikte eller mun.
 • Feber i samband med svullna läppar och tunga.
 • Inflammation i tandköttet.
 • Täta urinträngningar.
 • Förhöjda leverenzymvärden.
 • Inflammation i små blodkärl i huden.
 • Ökad hudkänslighet mot solljus.

Dosering

Doseringen av Felodipin Teva varierar beroende på ditt tillstånd och din ålder. Din läkare kommer att avgöra hur stor dos du ska ta och hur lång tid din behandling ska pågå. Det är vanligt att börja med en lägre startdos som sedan ökas efter behov. Undvik att överskrida din dos för att minimera risken för biverkningar.

Andra läkemedel med felodipin som aktiv substans

Andra läkemedel som har samma aktiva ingrediens och effekter som Felodipin Teva är bland annat Felodipin Actavis, Felodipin HEXAL, Felodipin STADA, Logimax och Plendil.

Andra läkemedel och Felodipin Teva

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Felodipin Teva om de tas samtidigt. Innan du börjar äta detta läkemedel är det viktigt att du informerar din läkare om du tar andra mediciner, både receptbelagda och receptfria. Du ska även tala om för din läkare om du tar naturläkemedel eftersom även det kan påverka din behandling.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Felodipin Teva?

Om du har svår kärlkramp eller hjärtsvikt som du inte behandlas för ska du inte använda Felodipin 
Teva. En läkare eller en farmaceut kan hjälpa dig avgöra om detta läkemedel är lämpligt för dig.

Kan jag ta Felodipin Teva om jag är gravid eller ammar?

Nej, du ska inte använda Felodipin Teva om du är gravid. Det är inte heller rekommenderat att äta detta läkemedel under amning. Rådgör med läkare innan du börjar äta Felodipin Teva om du är gravid, planerar att skaffa barn eller om du ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Felodipin Teva?

Felodipin Teva kan orsaka biverkningar som påverkar din förmåga att köra bil och använda maskiner. Om du upplever bieffekter som yrsel, huvudvärk eller trötthet när du äter detta läkemedel ska du undvika att köra bil.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Felodipin Teva?

Du bör undvika att dricka alkohol när du använder Felodipin Teva.

Kan jag köpa Felodipin Teva receptfritt?

Nej, Felodipin Teva finns inte att köpa receptfritt.

Är Felodipin Teva narkotikaklassat?

Nej, Felodipin Teva är inte narkotikaklassat. 

Läs mer hos Fass

Innan du använder Felodipin Teva är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se