Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Escitalopram Sandoz

Det receptbelagda läkemedlet Escitalopram Sandoz används för att behandla depression och ångeststörningar. Det är ett antidepressivt läkemedel som innehåller det aktiva ämnet escitalopram. Har du fått Escitalopram Sandoz ordinerat av din läkare kan du enkelt beställa hem det från oss på MEDS Apotek.

Har du recept på Escitalopram Sandoz?

Hämta ut alla dina recept hos MEDS. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar sedan dina läkemedel hem till dig – snabbt och fraktfritt!

Vad är Escitalopram Sandoz?

Escitalopram Sandoz är ett antidepressivt läkemedel som du kan bli ordinerad av din läkare om du lider av depression och ångeststörningar. Det är ett receptbelagt läkemedel och tillhör en grupp av mediciner som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare, eller SSRI. Det verksamma ämnet i det här läkemedlet är escitalopram och fungerar genom att höja dina nivåer av serotonin i hjärnan.

Eventuella biverkningar

Huvudvärk och illamående är vanliga biverkningar som du kan få när du äter Escitalopram Sandoz. Du kan även uppleva aptitförändringar, ledvärk, diarré och muntorrhet. Tala om för din läkare om du får biverkningar av ditt läkemedel. Om du får mer allvarliga biverkningar som blödningar, allergisymtom eller hög feber ska du ta kontakt med en läkare omedelbart.

När ska jag inte använda Escitalopram Sandoz?

Det är viktigt att du rådgör med en läkare innan du använder Escitalopram Sandoz som kan hjälpa dig att avgöra om det är ett lämpligt läkemedel för dig eller inte. 

Vid onormal hjärtrytm - Har du problem med hjärtat och om du tar läkemedel mot det ska du inte använda Escitalopram Sandoz.

Vid behandling med MAO-hämmare - Blir du behandlad med andra läkemedel som kallas MAO-hämmare ska du inte äta detta läkemedel.

Vid specifika sjukdomstillstånd - Har du epilepsi, diabetes eller problem med lever eller njurar ska du rådfråga din läkare innan du påbörjar en behandling med Escitalopram Sandoz. 

Går det bra att kombinera Escitalopram Sandoz med andra läkemedel?

Det finns flera läkemedel som du inte ska kombinera med Escitalopram Sandoz, bland annat MAO-hämmare, blodförtunnande läkemedel, vissa smärtlindrande och läkemedel som används för att behandla svampinfektioner. Att kombinera olika läkemedel kan göra att effekten av läkemedlen blir påverkade. Innan du påbörjar en behandling med Escitalopram Sandoz ska du därför tala om för din läkare om du äter ett annat läkemedel.  

Dosering av Escitalopram Sandoz

Din dos bestäms av din läkare. Hur stor dosering du ska ta avgörs bland annat av din ålder och vilken typ av tillstånd det är du behöver behandling för. Den rekommenderade startdosen brukar vanligtvis vara mellan 5-20mg. Det kan ta flera veckor innan du märker av något resultat av detta läkemedel. Det är viktigt att du inte avbryter din behandling eller ändrar din dos utan att först prata med din läkare.

Om du är gravid eller ammar

Det verksamma ämnet som finns i detta läkemedel tros utsöndras i bröstmjölken. Att ta Escitalopram Sandoz under en graviditet kan även ge negativa effekter på barnet. Du ska alltid rådfråga en läkare innan du börjar äta Escitalopram Sandoz om du ammar, är gravid eller planerar att bli gravid.

Kan jag köra bil när jag tagit Escitalopram Sandoz?

Det finns ingen avrådan gällande att du inte ska köra bil när du äter Escitalopram Sandoz. Om du upplever biverkningar av detta läkemedel som påverkar din förmåga att framföra ett fordon ska du dock undvika att köra.

Kan jag dricka alkohol när jag äter Escitalopram Sandoz?

Du ska inte dricka alkohol när du äter Escitalopram Sandoz. Det är inte troligt att läkemedlet kombinerat med alkohol skulle ge någon form av negativ effekt, men det finns trots det en avrådan.

Kan jag bli beroende av Escitalopram Sandoz?

Escitalopram Sandoz är inte beroendeframkallande men när du avbryter din behandling, framförallt om du avbryter den plötsligt, kan du få utsättningssymptom. Risken för att du drabbas av symtom som exempelvis huvudvärk, svettningar, illamående och skakningar, när du avslutar behandlingen ökar ju längre tid din behandling har pågått. Symtomen försvinner normalt sett inom ett par veckor.

Frågor om recept

Har du fler frågor om Escitalopram Sandoz eller andra läkemedel? Fråga våra farmaceuter om råd! Du når oss enklast genom chatten i det nedre vänstra hörnet, men det går naturligtvis bra att kontakta oss per e-post hello@meds.se eller genom att ringa till oss på 08-428 455 10.

Läs alltid bipacksedeln innan du använder ett läkemedel. För mer information se fass.se