Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Enalapril Sandoz

Läkemedlet Enalapril Sandoz används vid behandling av för högt blodtryck och hjärtsvikt. Det innehåller den aktiva substansen enalapril som fungerar genom att vidga blodkärlen. Här kan du läsa mer om Enalapril Sandoz och hitta svar på några av de vanligaste frågorna om läkemedlet. Har du fler frågor kring dina läkemedel kan du alltid kontakta en av våra farmaceuter.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Enalapril Sandoz 
 • Enalapril Sandoz i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Enalapril Sandoz? 
 • Kan jag ta Enalapril Sandoz om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Enalapril Sandoz?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Enalapril Sandoz?
 • Finns Enalapril Sandoz receptfritt? 
 • Är Enalapril Sandoz narkotikaklassat?

Om läkemedlet

Det receptbelagda läkemedlet Enalapril Sandoz hör till läkemedelsgruppen ACE-hämmare och används för att behandla förhöjt blodtryck samt hjärtsvikt. Det verksamma ämnet i läkemedlet, enalapril, sänker ditt blodtryck genom att vidga blodkärlen i kroppen. Det gör det lättare för hjärtat att pumpa omkring blodet i kroppen. Enalapril Sandoz finns tillgängligt i form av tabletter i olika styrkor.

Eventuella biverkningar från Enalapril Sandoz

Du kan uppleva biverkningar när du äter Enalapril Sandoz, det är dock inte alla som känner av dem. Vanliga biverkningar är dimsyn, illamående, hosta och känsla av svaghet i kroppen. Får du allvarliga bieffekter av Enalapril Sandoz ska du omedelbart avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Enalapril Sandoz:

 • Allergisk reaktion med klåda, andningssvårigheter och svullnad i ansikte eller mun.
 • Svimningskänslor.
 • Påtaglig yrsel.
 • Blåsor i huden.
 • Röd eller flagnande hud.

Dosering

Normal startdos av Enalapril Sandoz är mellan 5 mg till 20 mg per dag. Denna dos avgörs och anpassas utifrån dina individuella behov av din läkare. Efter en tids behandling sänker läkaren ofta dosen och ordinerar istället en underhållsdos som du ska ta dagligen. Det är viktigt att du aldrig överskrider den dos du har blivit rekommenderad av din läkare.

Andra läkemedel med enalapril som aktiv substans

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne som Enalapril Sandoz är bland annat Renitec, Enalapril Teva, Enalapril Vitabalans och Enalapril Orion.

Andra läkemedel och Enalapril Sandoz

Eftersom vissa läkemedel inte ska tas samtidigt är det viktigt att du informerar din läkare om du tar, eller nyligen har tagit andra receptbelagda eller receptfria läkemedel, innan du börjar använda Enalapril Sandoz. Att kombinera läkemedel kan öka risken för biverkningar samt påverka behandlingseffekten av medicinerna.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Enalapril Sandoz?

Du ska inte ta Enalapril Sandoz om du tar vissa andra läkemedel mot hjärtsvikt eller om du har diabetes. Det finns även andra tillstånd då detta läkemedel inte är lämpligt. Fråga din läkare eller en farmaceut om detta läkemedel är ett passande alternativ för dig.

Kan jag ta Enalapril Sandoz om jag är gravid eller ammar?

Nej, Enalapril Sandoz bör inte användas under graviditet eller amning. Rådfråga din läkare som kan ge dig andra läkemedelsalternativ om du är gravid, planerar att skaffa barn eller om du ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Enalapril Sandoz?

När du tar Enalapril Sandoz kan du uppleva biverkningar som yrsel, vilket kan påverka din körförmåga. Om du får bieffekter som försämrar din koncentrationsförmåga ska du undvika att köra bil och andra maskiner.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Enalapril Sandoz?

Du bör undvika att dricka alkohol under din behandling med Enalapril Sandoz. Alkohol kan öka risken för allvarliga biverkningar.

Kan jag köpa Enalapril Sandoz receptfritt?

Nej, Enalapril Sandoz finns inte att köpa receptfritt. För att få läkemedlet behöver du få det ordinerat till dig av en läkare.

Är Enalapril Sandoz narkotikaklassat?

Nej, Enalapril Sandoz är inte narkotikaklassat.

Läs mer hos Fass

Innan du använder Enalapril Sandoz är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se