Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Elvanse

Det receptbelagda läkemedlet Elvanse hjälper till att öka uppmärksamhets- och koncentrationsförmågan hos barn och ungdomar med ADHD. Läkemedlet bidrar även till att minska impulsivt beteende, ett vanligt symtom vid ADHD. Har du fått Elvanse utskrivet av din läkare kan du enkelt beställa hem det här från oss på MEDS.

Har du recept på Elvanse?

Hämta ut alla dina recept hos MEDS. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Vad är Elvanse?

Elvanse är ett receptbelagt läkemedel som ordineras vid behandling av ADHD. Det verksamma ämnet lisdexamfetamindimesylat som finns i läkemedlet bidrar till ökad koncentrationsförmåga och minskar impulsivt beteende. Elvanse ordineras till ungdomar och barn som är mellan 6-18 år gamla då tidigare behandling med metylfenidat inte gett tillräcklig effekt. 

Biverkningar av Elvanse

Precis som alla andra läkemedel kan Elvanse ge biverkningar, men det betyder inte att alla som använder läkemedlet får dem. Mycket vanliga biverkningar av Elvanse är muntorrhet, huvudvärk, magsmärtor och minskad aptit som i sin tur kan leda till viktminskning. Du kan även uppleva yrsel, dåsighet, trötthet och humörsvängningar. Om du får mer allvarliga biverkningar som oregelbunden hjärtrytm och bröstsmärtor ska du söka vård omedelbart.

När ska jag inte använda Elvanse?

Det finns fall då du inte ska ta Elvanse och fall då du ska vara försiktig med att använda det. Kom ihåg att alltid rådgöra med din läkare innan du påbörjar en behandling med detta läkemedel. 

Vid pågående behandling med MAO-hämmare - Om du tar monoaminoxidashämmare eller har tagit inom de närmsta två veckorna ska du inte ta Elvanse.

Vid problem med sköldkörteln - Har du nedsatt funktion i sköldkörteln är detta läkemedel inte lämpligt för dig då det kan förvärra problemen.

Vid hjärtproblem - Har du, eller har haft, någon form av problem med ditt hjärta ska du inte använda Elvanse.

Vid högt blodtryck - Du som har ett högt blodtryck ska inte påbörja en behandling med detta läkemedel utan att påpeka detta för din läkare som sedan kan ge sitt råd.

Vid njurproblem - Har du problem med njurarna ska du berätta detta för din läkare innan du tar Elvanse.

Vid tidigare missbruk - Om du tidigare har missbrukat droger eller receptbelagda läkemedel ska du tala om det för din läkare innan du påbörjar en behandling med detta läkemedel.

Vid kramper och ryckningar - Har du haft kramper som epilepsi eller krampanfall, alternativt har ryckningar i någon kroppsdel ska du tala med en läkare.

Går det bra att kombinera Elvanse med andra läkemedel?

Det finns läkemedel som Elvanse inte får kombineras med eftersom de kan påverka varandras effekter. Elvanse får inte kombineras med läkemedel som kallas för monoaminoxidashämmare, eller MAO-hämmare. Du ska inte heller kombinera Elvanse med läkemedel som påverkar blodtrycket, läkemedel som används vid allvarliga psykiska problem eller läkemedel som påverkar surhetsgraden i din urin.

Dosering av Elvanse

Elvanse ska tas på morgonen innan du äter frukost. Du kan antingen svälja kapseln hel tillsammans med ett glas vatten eller juice, eller tömma kapseln i mjuk mat eller vätska. Det är då viktigt att du äter eller dricker hela blandningen för att du ska få i dig hela dosen. Den rekommenderade startdosen är 30 mg, men det är läkaren som avgör vilken dagsdos du ska ta.

Verkningstid

Elvanse verkar gradvis under en period på 13 timmar.

Om du ammar

Elvanse bryts ner i kroppen och kan utsöndras i bröstmjölken. Du bör därför inte använda detta läkemedel när du ammar. Du ska inte heller ta Elvanse när du är gravid om inte din läkare har ordinerat det.

Bilkörning

Den aktiva substansen lisdexamfetamindimesylat kan göra att du blir yr, dåsig och störa synen vilket kan ha en effekt på din förmåga att köra bil. Om du tar Elvanse och upplever dessa biverkningar ska du undvika att framföra ett fordon. 

Kan jag dricka alkohol när jag äter Elvanse?

Man vet inte säkert hur kroppen blir påverkad när du dricker alkohol i samband med behandling med Elvanse. Du bör dock undvika att dricka alkohol när du använder läkemedel då det kan öka risken för att drabbas av de biverkningar som läkemedlet har.

Kan jag bli beroende av Elvanse?

Ja, Elvanse är ett beroendeframkallande läkemedel. Du bör därför iaktta försiktighet när du använder det. Det är också viktigt att du berättar för din läkare om du tidigare har haft problem med missbruk av droger eller andra receptfria läkemedel.

Frågor om recept

Har du frågor om dina läkemedel? Fråga våra farmaceuter om råd! Du når oss enklast genom chatten i det nedre vänstra hörnet, men det går naturligtvis bra att kontakta oss per e-post hello@meds.se eller genom att ringa till oss på 08-428 455 10.

Läs alltid bipacksedeln innan du använder ett läkemedel. För mer information se fass.se