Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Digoxin Evolan

Digoxin Evolan är ett läkemedel som innehåller det aktiva ämnet digoxin. Det används vid behandling av hjärtsjukdomar, exempelvis vid hjärtsvikt och hjärtflimmer. Läkemedlet fungerar mer om om Digoxin Evolan och svar på några av de vanligaste frågorna om läkemedlet. Har du fler funderingar om dina läkemedel kan du alltid kontakta en av våra farmaceuter

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Digoxin Evolan 
  Digoxin Evolan i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Digoxin Evolan? 
 • Kan jag ta Digoxin Evolan om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Digoxin Evolan?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Digoxin Evolan?
 • Finns Digoxin Evolan receptfritt? 
 • Är Digoxin Evolan narkotikaklassat?

Om läkemedlet

Digoxin Evolan är ett receptbelagt läkemedel som du blir ordinerad av läkare om du lider av en hjärtsjukdom, som till exempel hjärtflimmer, hjärtsvikt eller oregelbunden hjärtrytm. Det verksamma ämnet digoxin som läkemedlet innehåller hjälper till att minska antalet hjärtslag per minut och kan på så sätt sänka din puls. Digoxin Evolan börjar verka redan 1 timme efter intag och når sin fulla effekt efter 5 till 7 timmar.

Eventuella biverkningar från Digoxin Evolan

Digoxin Evolan kan ge biverkningar som trötthet, huvudvärk, oregelbunden hjärtrytm och illamående. Biverkningar av läkemedlet uppstår främst om du överskrider den rekommenderade dosen som läkaren har anvisat, eller om du har problem med saltbalansen i kroppen vid behandlingstillfället. Upplever du biverkningar av Digoxin Evolan ska du rapportera det till din läkare.

Kontakta din läkare om du upplever något av följande symtom medan du tar Digoxin Evolan:

 • Aptitlöshet.
 • Trötthet.
 • Diarré.
 • Kräkningar.
 • Förvirring.
 • Synrubbningar.
 • Oregelbunden hjärtrytm.
 • Avvikelser i hjärtats retledningssystem.

Dosering

Läkaren anpassar din dosering utifrån dina individuella behov. För att läkemedlet ska ge full effekt behöver du uppnå en viss koncentration av det verksamma ämnet digoxin i kroppen. Du kan därför behöva börja med en högre dos som sedan justeras av din läkare. Den rekommenderade underhållsdosen för vuxna är mellan 0,13-0,50 mg per dygn. Det är viktigt att du följer din läkares anvisningar gällande doseringen av Digoxin Evolan.

Andra läkemedel med digoxin som aktiv substans

Det finns i nuläget inget annat läkemedel som innehåller samma verksamma ämne som Digoxin Evolan och som ger liknande effekt. Digoxin Evolan finns tillgängligt i form av tabletter i olika styrkor, men även i form av injektionsvätska.

Andra läkemedel och Digoxin Evolan

Du ska alltid berätta för din läkare om du tar, eller nyligen har tagit, andra receptbelagda eller receptfria läkemedel innan du börjar använda Digoxin Evolan. Anledningen är att det finns flera läkemedel som kan påverka effekten av Digoxin Evolan om de tas i kombination med varandra. Du ska även tala om för din läkare om du använder någon form av naturläkemedel då även det kan påverka effektiviteten av ditt läkemedel.

Vanliga frågor: 

När ska jag inte använda Digoxin Evolan?

Det finns flera situationer och sjukdomstillstånd då Digoxin Evolan kan vara ett olämpligt läkemedel. Rådfråga alltid en läkare eller en farmaceut om du vill veta om Digoxin Evolan är ett passande alternativ för dig eller inte.

Kan jag ta Digoxin Evolan om jag är gravid eller ammar?

Det finns inga kända risker med att ta Digoxin Evolan under en graviditet. Den aktiva substansen i läkemedlet utsöndras i bröstmjölken men har troligtvis ingen påverkan på barnet som blir ammat. Du bör dock alltid prata med en läkare innan du påbörjar en behandling med Digoxin Evolan om du är gravid, planerar att bli gravid eller om du ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Digoxin Evolan?

Under en behandling med Digoxin Evolan är det vanligt att få biverkningar som trötthet, vilket kan ha en påverkan på din bilkörning samt din reaktionsförmåga. Du bör undvika att köra bil eller framföra en annan typ av fordon tills du vet hur din körförmåga påverkas av detta läkemedel.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Digoxin Evolan?

Du ska helst undvika att dricka alkohol när du tar Digoxin Evolan då det kan påverka effekten av läkemedlet samt öka risken för biverkningar.

Kan jag köpa Digoxin Evolan receptfritt?

Nej, Digoxin Evolan finns inte receptfritt. För att få läkemedlet behöver du få det ordinerat till dig av en läkare.

Är Digoxin Evolan narkotikaklassat?

Nej, Digoxin Evolan är inte narkotikaklassat. 

Läs mer hos Fass 

Innan du använder Digoxin Evolan är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se.