Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Dalacin

Läkemedlet Dalacin är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner i hud, mjukdelar och svalget. Det hämmar bakterierna, vilket gör att du blir frisk snabbare. Här kan du läsa mer om Dalacin och hitta svar på vanliga frågor om läkemedlet. Vill du veta mer om dina läkemedel kan du alltid kontakta en av våra farmaceuter.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Dalacin 
 • Dalacin i samband med andra läkemedel
 • När ska jag inte använda Dalacin? 
 • Kan jag ta Dalacin om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Dalacin?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Dalacin?
 • Finns Dalacin receptfritt? 
 • Är Dalacin narkotikaklassat? 

Om läkemedlet

Dalacin är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla infektioner som uppstår i svalget, huden eller i kroppens mjukdelar. Det innehåller en aktiv substans som heter klindamycin som verkar genom att hämma de bakterier som orsakar infektionen, vilket i sin tur gör att du tillfrisknar på kortare tid. Dalacin tillhör läkemedelsgruppen antibiotikum och finns tillgängligt i form av kapslar i olika styrkor.

Eventuella biverkningar från Dalacin

När du använder Dalacin kan du få biverkningar, som buksmärtor, diarré och avvikande levervärden. Det är också vanligt att drabbas av svampinfektion i underlivet vid användning av antibiotikum. I vissa fall kan allvarliga bieffekter uppstå under en behandling med detta läkemedel, du ska då kontakta en läkare eller vårdpersonal omedelbart.

Kontakta din läkare genast om du upplever något av följande symtom medan du tar Dalacin:

 • Blodig diarré som inte går över.
 • Andningssvårigheter i kombination med hudutslag och svullnad i ansiktet.
 • Blåsor eller sår i munnen, ögonen eller runt könsorganet.
 • Flagnande och inflammerad hud.
 • Vätskeansamling i kroppen.

Dosering

Din läkare talar om för dig vilken dos av Dalacin du ska ta, och anpassar den utifrån dina individuella behov. För att minimera risken för att infektionen återkommer och blossar upp igen är det viktigt att du fullföljer din behandling, även om du känner dig bättre redan innan din behandlingstid är över.

Andra läkemedel med klindamycin som aktiv substans

Andra läkemedel som har liknande effekt som Dalacin och innehåller samma verksamma ämne är Acnatac, Clindamycin hameln, Clindamycin Villerton, Duac och Klindamycin Evolan.

Andra läkemedel och Dalacin

Effekten av Dalacin kan bli påverkad om du tar det samtidigt som andra läkemedel. Kombinationen av vissa läkemedel kan även öka risken för allvarliga biverkningar. Informera din läkare om du tar andra receptbelagda eller receptfria mediciner innan du börjar använda detta läkemedel.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Dalacin?

Använd inte Dalacin om du är allergisk mot något av de ämnen som finns i läkemedlet. Din läkare, eller en farmaceut, kan hjälpa dig avgöra om detta läkemedel är lämpligt för dig.

Kan jag ta Dalacin om jag är gravid eller ammar?

Nej, läkemedlet Dalacin bör inte användas under graviditet eller amning då det finns en risk för att fostret blir påverkat. Rådgör med en läkare innan du börjar använda Dalacin om du är gravid, planerar att skaffa barn eller ammar. 

Kan jag köra bil om jag använder Dalacin?

Ja, du kan köra bil under en behandling med Dalacin. Läkemedlet har inga kända effekter på körförmågan.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Dalacin?

Dalacin har inga rekommendationer gällande alkoholintag under behandlingen. Du bör dock undvika att dricka alkohol när du äter läkemedel eftersom det kan påverka effekten samt öka risken för biverkningar.

Kan jag köpa Dalacin receptfritt?

Nej, Dalacin finns inte att köpa receptfritt. För att få läkemedlet behöver du få det ordinerat till dig av en läkare. 

Är Dalacin narkotikaklassat?

Nej, Dalacin är inte ett narkotikaklassat medel. 

Läs mer hos Fass

Innan du använder Dalacin är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se.