Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Concerta

Det receptbelagda läkemedlet Concerta används för att förbättra koncentrationsförmågan och minska impulsivt beteende hos barn och vuxna med ADHD. Det aktiva ämnet i Concerta är metylfenidat som fungerar genom att förbättra aktiviteten i vissa delar av hjärnan som är underaktiva. Här kan du läsa mer om Concerta och dess effekter. Kontakta en av våra farmaceuter om du har fler frågor kring dina läkemede.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet
 • Eventuella biverkningar
 • Dosering
 • Alternativa läkemedel till Concerta
 • Concerta i samband med andra läkemedel
 • När ska jag inte använda Concerta?
 • Kan jag ta Concerta om jag är gravid eller ammar?
 • Kan jag köra bil om jag använder Concerta
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Concerta
 • Finns Concerta receptfritt?
 • Är Concerta narkotikaklassat?

Vad är Concerta?

Concerta är ett receptbelagt läkemedel som du kan få ordinerat av din läkare om du har ADHD. Detta läkemedel används för att behandla vuxna och barn över 6 år, efter att andra behandlingsmetoder utan läkemedel har provats men inte har gett effekt. Concerta verkar genom att öka aktiviteten i underaktiva områden av hjärnan. Det verksamma ämnet i Concerta är metylfenidat som gör att din uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga blir bättre samt minskar impulsivt beteende. Detta är ett beroendeframkallande och narkotikaklassat läkemedel som ska tas med största försiktighet.

Eventuella biverkningar från Concerta

Concerta kan ge biverkningar, men inte alla som använder läkemedlet får dem. Ofta förekommande biverkningar är humörförändringar och hjärtklappning. Upplever du allvarliga bieffekter av Concerta ska du omedelbart uppsöka vård.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Concerta:

 • Självmordstankar eller tankar på självskadebeteende.
 • Hallucinationer.
 • Ofrivilliga rörelser eller tal.
 • Tecken på en allergisk reaktion, som hudutslag, svullnad av ansiktet och andningssvårigheter.

Dosering

Din läkare tar beslut om vilken dos av Concerta du ska äta. Du börjar vanligtvis med en låg dos som din läkare sedan justerar utefter dina behov. Daglig dosering för vuxna personer varierar mellan 18 mg till 72 mg. Barn som får detta läkemedel ska äta maximalt 54 mg om dagen. Tänk på att aldrig överskrida den dos du fått rekommenderad av din läkare.

Andra läkemedel med metylfenidat som aktiv substans

Andra läkemedel med samma aktiva ämne som Concerta är bland annat Affenid, Medanef, Equasym Depot, Medikinet och Metyldenidat Actavis.

Andra läkemedel och Concerta

Vissa läkemedel ska inte tas samtidigt eftersom det kan påverka behandlingseffekten av dem, samt öka risken för biverkningar. Innan du tar Concerta ska du därför tala om för din läkare om du tar, eller om du nyligen har tagit, andra läkemedel.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Concerta?

Det finns tillstånd då Concerta inte är ett passande läkemedel, bland annat om du har problem med sköldkörteln eller om du har högt blodtryck. Prata med din läkare eller en farmaceut för att få svar på om Concerta är ett bra alternativ för dig.

Kan jag ta Concerta om jag är gravid eller ammar?

Det är inte uteslutet att Concerta orsakar skador på fostret om du använder det under en graviditet. Rådgör alltid med en läkare innan du börjar använda Concerta om du är gravid, planerar att skaffa barn eller om du ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Concerta?

När du använder Concerta kan du uppleva bieffekter som yrsel eller dimsyn, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller annat fordon. Undvik att köra bil tills du är säker på hur ditt läkemedel påverkar din körförmåga.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Concerta?

Nej, att dricka alkohol under en behandling med Concerta kan förvärra biverkningar av läkemedlet.

Kan jag köpa Concerta receptfritt?

Nej, Concerta är ett receptbelagt läkemedel.

Är Concerta narkotikaklassat?

Ja, Concerta är narkotikaklassat.

Läs mer hos Fass

Innan du använder Concerta är det viktigt att du läser bipacksedeln.

Mer information finns på fass.se.