Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Cocillana-Etyfin

Cocillana-Etyfin är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla rethosta. Den aktiva substansen i läkemedlet är etylmorfin som dämpar hostan. Cocillana-Etyfin innehåller dessutom andra ämnen som löser upp eventuellt slem i luftgångarna. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om Cocillana-Etyfin. Har du har frågor eller funderingar gällande dina läkemedel kan du alltid kontakta en av våra farmaceuter.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll: 

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Cocillana-Etyfin 
 • Cocillana-Etyfin i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Cocillana-Etyfin? 
 • Kan jag ta Cocillana-Etyfin om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Cocillana-Etyfin 
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Cocillana-Etyfin 
 • Finns Cocillana-Etyfin receptfritt? 
 • Är Cocillana-Etyfin narkotikaklassat?

Om läkemedlet

Det receptbelagda läkemedlet Cocillana-Etyfin används vid behandling av rethosta hos vuxna och barn. Det innehåller det verksamma ämnet etylmorfin, men även två andra ämnen, cocillanaextrakt och senegaextrakt som hjälper till att lösa upp slem i halsen. Cocillana-Etyfin är ett narkotikaklassat läkemedel och finns tillgängligt i form av oral lösning. Det är ett beroendeframkallande medel och ska alltid tas med försiktighet enligt rekommendationerna du får av din läkare.

Eventuella biverkningar från Cocillana-Etyfin

Cocillana-Etyfin kan, precis som alla andra läkemedel, ge biverkningar. Vanliga biverkningar som kan uppstå är kräkningar, förstoppning, illamående och kramper i gallvägarna. Vid höga doser av läkemedlet kan du även uppleva humörsvängningar. Om du upplever allvarliga biverkningar av Cocillana-Etyfin ska du omedelbart avbryta behandlingen och uppsöka vård.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Cocillana-Etyfin:

 • Tecken på allergisk reaktion som svullnad i ansiktet, tungan eller svalget.
 • Problem att svälja.
 • Röda och kliande utslag i huden.
 • Andningssvårigheter.
    

Dosering

Din läkare avgör vilken dos av Cocillana-Etyfin som är lämplig för dig. Den rekommenderade dosen för vuxna är normalt mellan 5-10 ml upp till fyra gånger om dagen. Doseringen för barn avgörs beroende på vilken åldersgrupp barnet tillhör. Cocillana-Etyfin ska ej användas för långtidsbehandling och det är viktigt att du inte överskrider den dos som din läkare har anvisat. Att överdosera Cocillana-Etyfin kan leda till ökad risk för biverkningar som trötthet och andningssvårigheter och kan i vissa fall vara livshotande.

Andra läkemedel med etylmorfin som aktiv substans

Ett annat läkemedel som innehåller etylmorfin och som har samma effekt som Cocillana-Etyfin är läkemedlet Lepheton.

Andra läkemedel och Cocillana-Etyfin

Innan du tar Cocillana-Etyfin ska du tala om för din läkare om du tar, eller nyligen har avslutat en behandling med andra läkemedel, både receptbelagda och receptfria. Att kombinera läkemedel kan påverka dess effekter och ge ökad risk för att drabbas av biverkningar.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Cocillana-Etyfin?

Det finns flera sjukdomstillstånd som gör att Cocillana-Etyfin kanske inte är ett lämpligt läkemedel för dig. Prata med din läkare eller med en farmaceut om du har frågor kring dina läkemedel.

Kan jag ta Cocillana-Etyfin om jag är gravid eller ammar?

Det finns inga studier som visar att Cocillana-Etyfin har en negativ effekt om det tas under en graviditet. Du ska dock alltid rådfråga en läkare innan du påbörjar en behandling med Cocillana-Etyfin om du är gravid eller om du planerar att bli gravid. Eftersom det verksamma ämnet etylmorfin utsöndras i bröstmjölken bör du inte använda Cocillana-Etyfin om du ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Cocillana-Etyfin?

Cocillana-Etyfin kan ge biverkningar som påverkar din förmåga att köra bil och försämra din reaktionsförmåga. Du bör undvika att framföra fordon och maskiner tills du vet hur din körförmåga blir påverkad av läkemedlet.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Cocillana-Etyfin?

Du bör undvika att dricka alkohol när du tar Cocillana-Etyfin. Detta läkemedel, i kombination med alkohol, kan ge allvarliga biverkningar som nedsatt andningsförmåga.

Kan jag köpa Cocillana-Etyfin receptfritt?

Nej, Cocillana-Etyfin går inte att köpa receptfritt. För att få läkemedlet behöver en läkare skriva ut ett recept till dig.

Är Cocillana-Etyfin narkotikaklassat?

Ja, Cocillana-Etyfin är ett narkotikaklassat läkemedel.

Läs mer hos Fass

Innan du använder Cocillana-Etyfin är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se