Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Citalopram Orion

Läkemedlet Citalopram Orion används för att behandla, men även förebygga, depression och panikångest. Det innehåller det verksamma ämnet citalopram och tillhör läkemedelsgruppen serotoninåterupptagshämmare. Här kan du hitta svar på några av de vanligaste frågorna om Citalopram Orion. Om du har fler funderingar kring dina läkemedel kan du alltid kontakta en av våra farmaceuter.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Citalopram Orion 
 • Citalopram Orion i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Citalopram Orion? 
 • Kan jag ta Citalopram Orion om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Citalopram Orion?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Citalopram Orion? 
 • Finns Citalopram Orion receptfritt? 
 • Är Citalopram Orion narkotikaklassat?

Om läkemedlet

Det receptbelagda läkemedlet Citalopram Orion används vid behandling av depression och panikångest. Det innehåller det verksamma ämnet citalopram som verkar genom att öka halten av signalsubstansen serotonin i hjärnan. Läkemedlet används även för att motverka återfall av depression. Citalopram Orion tillhör en grupp av läkemedel som kallas serotoninåterupptagshämmare och finns tillgängligt i form av filmdragerade tabletter.

Eventuella biverkningar från Citalopram Orion

Citalopram Orion kan ge biverkningar, som exempelvis trötthet, huvudvärk och illamående. Om du får allvarliga biverkningar av Citalopram Orion ska du genast avbryta din behandling med läkemedlet och kontakta läkare.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Citalopram Orion:

 • Feber i kombination med förvirring, muskelryckningar och darrningar.
 • Allergisk reaktion med svullnad i ansiktet eller i munnen.
 • Mani.

Dosering

Vilken dos du ska ta av Citalopram Orion varierar beroende på vilket tillstånd du behöver behandling för och din ålder. Det är din läkare som avgör vilken dos du ska ta och hur lång tid du ska använda läkemedlet. Vanlig dos är ofta mellan 10 mg till 40 mg dagligen. Det är viktigt att du alltid följer de rekommendationer du har fått av din läkare gällande doseringen.

Andra läkemedel med citalopram som aktiv substans

Andra läkemedel som har samma aktiva ämne och effekt som Citalopram Orion är bland annat Cipramil, Citalopram Sandoz, Citalopram Teva och Citalopram Mylan.

Andra läkemedel och Citalopram Orion

Effekten av Citalopram Orion kan påverkas om du tar det samtidigt som andra läkemedel. Berätta för din läkare om du tar, eller nyligen har tagit andra läkemedel, innan du börjar använda detta läkemedel. Det gäller både receptbelagda och receptfria mediciner.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Citalopram Orion?

Det finns tillfällen då Citalopram Orion inte är ett lämpligt läkemedel eftersom det kan förvärra ditt tillstånd eller orsaka biverkningar. Kontakta en läkare eller en farmaceut för att få hjälp med att avgöra om detta läkemedel är ett bra alternativ för dig.

Kan jag ta Citalopram Orion om jag är gravid eller ammar?

Nej, du bör inte använda Citalopram Orion om du är gravid eller om du ammar. Det gäller framförallt de sista tre månaderna av graviditeten eftersom risken finns att det ofödda barnet tar skador.

Kan jag köra bil om jag använder Citalopram Orion?

En vanlig biverkning av Citalopram Orion är trötthet, vilket kan försämra din reaktionsförmåga när du kör bil. Om du upplever bieffekter av detta läkemedel som påverkar din körförmåga ska du undvika att köra bil eller framföra andra typer av fordon.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Citalopram Orion?

Nej, du bör inte dricka alkohol när du blir behandlad med Citalopram Orion.

Kan jag köpa Citalopram Orion receptfritt?

Nej, Citalopram Orion är ett receptbelagt läkemedel och finns därför inte att köpa receptfritt.

Är Citalopram Orion narkotikaklassat?

Nej, läkemedlet Citalopram Orion klassas inte som narkotika. 

Läs mer hos Fass

Innan du använder Citalopram Orion är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se