Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Bupropion Sandoz

Läkemedlet Bupropion Sandoz används vid behandling av depression hos vuxna personer. Det fungerar genom att påverka två viktiga signalsubstanser i hjärnan, dopamin och noradrenalin. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om Bupropion Sandoz. Kontakta en av våra farmaceuter om du har fler frågor eller funderingar kring dina läkemedel.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Bupropion Sandoz 
 • Bupropion Sandoz i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Bupropion Sandoz? 
 • Kan jag ta Bupropion Sandoz om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Bupropion Sandoz?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Bupropion Sandoz?
 • Finns Bupropion Sandoz receptfritt? 
 • Är Bupropion Sandoz narkotikaklassat? 
    

Om läkemedlet

Det receptbelagda läkemedlet Bupropion Sandoz används för att behandla vuxna personer som lider av depression. Det verksamma ämnet i läkemedlet är bupropion som ger effekt genom att ha en inverkan på dopamin och noradrenalin, två viktiga signalsubstanser i hjärnan. Bupropion Sandoz tillhör en läkemedelsgrupp som kallas antidepressiva medel, och finns tillgänglig i form av tabletter.

Eventuella biverkningar från Bupropion Sandoz

Precis som andra läkemedel, kan Bupropion Sandoz ge biverkningar. Ofta förekommande bieffekter är muntorrhet, illamående, kräkningar, huvudvärk och sömnsvårigheter. Om du upplever allvarliga biverkningar av detta läkemedel ska du omedelbart ta kontakt med din läkare. 

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Bupropion Sandoz:

 • Krampanfall.
 • Hudutslag, blåsor, rodnad eller kliande hud, vilket är tecken på en allergisk reaktion.
 • Självmordstankar eller tankar om självskadebeteende.
 • Hallucinationer eller vanföreställningar.
 • Hjärtklappningar.
 • Gulfärgning av hud eller ögonvitor.

Dosering

Vanlig dosering av Bupropion Sandoz är 150 mg om dagen, men det är din läkare som avgör vilken dos du ska ta och anpassar den utifrån dina individuella behov. Om din läkare inte ser  förbättring efter en tids behandling kan läkaren bestämma sig för att höja din dos. Du ska inte överskrida den dosering du har fått anvisad till dig.

Andra läkemedel med bupropion som aktiv substans

Andra läkemedel som ger samma effekt och har samma aktiva ämne som Bupropion Sandoz är bland annat Bupropion Accord, Bupropion Orion, Bupropion Teva, Voxra och Zyban.

Andra läkemedel och Bupropion Sandoz

Innan du börjar använda Bupropion Sandoz är det viktigt att du talar om för din läkare om du tar andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda. Vissa läkemedel kan påverka effekten av Bupropion Sandoz, men också öka risken för allvarlig biverkningar, om de tas samtidigt.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Bupropion Sandoz?

Om du äter andra läkemedel eller lider av särskilda sjukdomstillstånd, kan Bupropion Sandoz vara ett olämpligt alternativ. Rådgör med en läkare, eller en farmaceut, som hjälper dig avgöra om du bör använda detta läkemedel.

Kan jag ta Bupropion Sandoz om jag är gravid eller ammar?

Du ska inte använda Bupropion Sandoz om du är gravid eller planerar att skaffa barn, om inte din läkare anser att du ska göra det. Rådfråga läkare innan du börjar använda detta läkemedel om du är gravid, försöker skaffa barn eller ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Bupropion Sandoz?

Bupropion Sandoz kan ge bieffekter som yrsel eller förvirring, vilket kan påverka din förmåga att köra bil. Om du upplever dessa biverkningar ska du undvika att köra bil eller använda maskiner.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Bupropion Sandoz?

Nej, du bör inte dricka alkohol när du äter Bupropion Sandoz. Diskutera ditt alkoholintag med en läkare innan du börjar använda detta läkemedel.

Kan jag köpa Bupropion Sandoz receptfritt?

Nej, Bupropion Sandoz är ett receptbelagt läkemedel som du behöver få utskrivet till dig av en läkare för att få tillgång till.

Är Bupropion Sandoz narkotikaklassat?

Nej, Bupropion Sandoz klassas inte som narkotika. 

Läs mer hos Fass

Innan du använder Bupropion Sandoz är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se