Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Attentin

Attentin är ett läkemedel som används vid behandling av ADHD hos barn och ungdomar. Det hjälper till att förbättra uppmärksamhetsförmågan och koncentrationen samt minska impulsivt beteende hos patienten. Här kan du läsa mer om Attentin och vilka effekter läkemedlet har. Har du fler frågor om dina läkemedel kan du kontakta en av våra farmaceuter.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Attentin 
 • Attentin i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Attentin? 
 • Kan jag ta Attentin om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Attentin?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Attentin?
 • Finns Attentin receptfritt? 
 • Är Attentin narkotikaklassat?

Om läkemedlet

Det receptbelagda läkemedlet Attentin används för att behandla ADHD hos ungdomar och barn som är mellan 6 till 17 år gamla. Det innehåller den aktiva ingrediensen dexamfetaminsulfat, som fungerar genom att stimulera och förbättra delar av hjärnan som är underaktiva. Det leder till förbättrad koncentrations- och uppmärksamhetsförmåga samt minskat impulsivt beteende. Detta läkemedel ska endast användas då andra läkemedel som innehåller metylfenidat inte har gett tillräcklig effekt. Attentin är ett narkotikaklassat och beroendeframkallande läkemedel.

Eventuella biverkningar från Attentin

Liksom andra läkemedel, kan Attentin ge biverkningar. Vanliga biverkningar som kan uppstå är minskad aptit, sömnsvårighet och nervositet. Om du får allvarliga bieffekter när du äter detta läkemedel ska du genast kontakta läkare.

Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av följande symtom medan du tar Attentin:

 • Blek hud i kombination med andfåddhet eller svaghet i kroppen.
 • Hjärtstillestånd.
 • Ofrivilliga rörelser och kramper i muskler.
 • Hallucinationer.
 • Röda sår på huden som kliar.
 • Tecken på allergisk reaktion som svullnad i ansikte eller munnen, hudutslag och andningssvårigheter.

Dosering

Den rekommenderade dosen av Attentin är mellan 5 mg till 20 mg om dagen. Det är läkaren som avgör vilken dos du ska ta. Det är vanligt att starta med en låg dos som sedan gradvis ökas vid behov. Det är viktigt att du följer de anvisningar som du har fått av läkaren och inte överskrider dosen.

Andra läkemedel med dexamfetamin som aktiv substans

Ett annat läkemedel som har samma verksamma ämne som Attentin är Elvanse. Läkemedlet Elvanse finns även tillgängligt för behandling av vuxna personer med ADHD och heter då Elvanse Vuxen.

Andra läkemedel och Attentin

Attentin får inte användas samtidigt som vissa läkemedel, exempelvis MAO-hämmare, eftersom det kan påverka effekten av ditt läkemedel. Att kombinera mediciner kan även orsaka biverkningar samt förvärra effekten av dem. Informera din läkare om du använder, eller nyligen har använt, andra läkemedel innan du påbörjar en behandling med Attentin.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Attentin?

Det finns flera tillstånd då du inte ska ta Attentin, till exempel om du har en ätstörning eller om du har högt blodtryck. Rådgör med en läkare eller en farmaceut som kan hjälpa dig avgöra om detta läkemedel är lämpligt för dig.

Kan jag ta Attentin om jag är gravid eller ammar?

Attentin bör inte användas under graviditeten eller amning. Rådfråga alltid en läkare innan behandling med detta läkemedel påbörjas om du är gravid, planerar att bli gravid, eller ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Attentin?

Attentin och dess biverkningar kan påverka förmågan att framföra olika typer av fordon. Upplever du bieffekter som yrsel eller dåsighet av läkemedlet bör du undvika att köra, cykla och använda maskiner.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Attentin?

Nej, du ska inte dricka alkohol när du använder Attentin.

Kan jag köpa Attentin receptfritt?

Nej, Attentin är ett receptbelagt läkemedel och finns därför inte att köpa receptfritt.

Är Attentin narkotikaklassat?

Ja, Attentin är narkotikaklassat och är ett beroendeframkallande medel.

Läs mer hos Fass

Innan du använder Attentin är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se