Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Amlodipin Sandoz

Läkemedlet Amlodipin Sandoz används vid behandling av vuxna och barn som lider av högt blodtryck eller en speciell form av bröstsmärtor, även kallat kärlkramp. Det innehåller det aktiva ämnet amlodipin som verkar på olika sätt beroende på vilket tillstånd du behandlas för. Här kan du hitta svar på några av de vanligaste frågorna om Amlodipin Sandoz. Har du fler frågor eller funderingar kring dina läkemedel kan du alltid kontakta en av våra farmaceuter.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll: 

 • Om läkemedlet
 • Eventuella biverkningar
 • Dosering
 • Alternativa läkemedel till Amlodipin
 • Sandoz
 • Amlodipin Sandoz i samband med andra läkemedel
 • När ska jag inte använda Amlodipin Sandoz?
 • Kan jag ta Amlodipin Sandoz om jag är gravid eller ammar?
 • Kan jag köra bil om jag använder Amlodipin Sandoz?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Amlodipin Sandoz?
 • Finns Amlodipin Sandoz receptfritt?
 • Är Amlodipin Sandoz narkotikaklassat?

 

Om läkemedlet

Amlodipin Sandozär ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla högt blodtryck eller kärlkramp hos både vuxna och barn. Det verksamma ämnet i läkemedlet som heter amlodipin, fungerar på olika sätt. Hos patienter som lider av högt blodtryck verkar läkemedlet genom att reducera motståndet i blodkärlen och när läkemedlet används för att behandla kärlkramp fungerar Amlodipin Sandoz genom att öka blodflödet till hjärtmuskeln. Läkemedlet finns i form av tabletter i olika styrkor.

Eventuella biverkningar från Amlodipin Sandoz

När du använder Amlodipin Sandoz kan du uppleva biverkningar. En vanlig biverkning som ofta förekommer när du äter detta läkemedel är ödem, svullnader av kroppen som orsakas av vätskeansamlingar. Du kan även uppleva symtom som huvudvärk, yrsel, illamående och sömnighet. Om du upplever allvarliga biverkningar ska du genast avbryta din behandling och kontakta en läkare.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Amlodipin Sandoz:

 • Svullet ansikte, ögonlock eller läppar.
 • Plötsliga andningssvårigheter.
 • Kraftiga hudreaktioner som utslag, rodnad och blåsor.
 • Avvikande hjärtfrekvens.
 • Svåra buk- och ryggsmärtor.
 • Gulaktig hud eller gulfärgade ögonvitor.

 

Dosering 

Den rekommendera dosen av Amlodipin Sandoz är 5 mg per dag. Denna dos kan sedan höjas beroende på dina individuella behov men det är din läkare som avgör vilken dos du ska ta. För att uppnå rätt effekt är det viktigt att du tar Amlodipin Sandoz under hela din behandling, utan avbrott. Tänk på att aldrig överskrida den dos som din läkare har rekommenderat.

Andra läkemedel med Amlodipin som aktiv substans 

Andra läkemedel med samma aktiva substans som Amlodipin Sandoz är bland annat Amlodipin Teva, Exforge, Norvasc och Amlodistad.

Andra läkemedel och Amlodipin Sandoz

Vissa läkemedel kan, när de tas samtidigt som Amlodipin Sandoz, påverka dess effekt. Innan du påbörjar en behandling med Amlodipin Sandoz ska du därför informera din läkare om du för närvarande tar, eller nyligen har tagit andra läkemedel. Det gäller både receptbelagda och receptfria läkemedel. 

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Paraflex?

Det finns flera tillfällen då Paraflex kanske inte är ett passande läkemedel för dig. Rådfråga din läkare eller en farmaceut för att få reda på om Paraflex är ett lämpligt läkemedel för dig.

Kan jag ta Paraflex om jag är gravid eller ammar?

Det har ännu inte gjorts studier om vilken påverkan Paraflex har när det tas under en graviditet. Du ska därför alltid fråga en läkare om råd innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller planerar att bli gravid. Det är inte heller fastställt om den aktiva substansen klorzoxazon utsöndras i bröstmjölken eller inte. Rådfråga alltid en läkare innan du börjar använda Paraflex om du ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Paraflex?

Paraflex kan ge biverkningar som trötthet, dåsighet och yrsel, vilket kan påverka din förmåga att köra bil och försämra din reaktionsförmåga. Om du upplever dessa biverkningar ska du undvika att köra bil eller använda maskiner.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Paraflex?

Du ska inte dricka alkohol när du använder Paraflex eftersom det ökar risken för att drabbas av biverkningar. Alkohol i samband med användning av Paraflex kan även försämra effekten av ditt läkemedel.

Kan jag köpa Paraflex receptfritt?

Nej, Paraflex finns inte att köpa receptfritt. För att få tag på läkemedlet behöver du få ett recept utskrivet av en läkare.

Är Paraflex narkotikaklassat?

Nej, Paraflex är inte narkotikaklassat. 

Läs mer hos Fass

Innan du använder Amlodipin Sandoz är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se.