Meny
Mina Recept
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan
Hämta ut recept - alltid fri frakt 💌

Högkostnadsskydd

Hämta ut ditt recept här

Vad är högkostnadsskyddet för medicin?

Högkostnadsskyddet är en trygghet för dig som behöver köpa receptbelagda läkemedel ofta. Det innebär att du betalar högst 2 400 kr per år för de varor du får utskrivna på recept och som ingår i läkemedelsförmånen. Helt enkelt: desto mer du köper för, desto högre rabatt får du. Det är tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som, beslutar vilka varor som får ingå i läkemedelsförmånen. Högkostnadsskyddet omfattar en period på 12 månader, därefter börjar en ny högkostnadsperiod.

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

När du köper receptbelagda varor som ingår i läkemedelsförmånen står du själv för hela kostnaden upp till 1 200 kronor. Därefter startar förmånstrappan och den del du själv betalar blir lägre desto högre den sammanlagda kostnaden blir för de receptbelagda läkemedel du köper under en tolvmånadersperiod. Här är endast de receptbelagda läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen inräknade. Tolvmånadersperioden räknas från den dag då du gör ditt första receptuttag efter att din föregående högkostnadsperiod gått ut.

När du har betalat totalt 2 400 kr får du ett frikort, som innebär att du nu inte behöver betala något för dina receptbelagda varor. Denna förmån gäller förutsatt att dina receptbelagda läkemedel ingår i läkemedelsförmånen samt att du byter läkemedel till ett billigare alternativ med samma substans om det finns och om din läkare/apotek rekommenderar det.

Nya regler för högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet höjdes från tidigare 2 350 kr till 2 400 kr den 1a januari 2022. Du som uppnått frikort senast den 31 december 2021 behåller ditt frikort fram till perioden tagit slut, du som hade en pågående högkostnadsperiod får automatiskt dina tidigare inköp överflyttade till den nya högkostnadstrappan.

Mer information finns att läsa på eHälsomyndighetens hemsida.

 

Regler för uttag av recept

För att få rabatt på dina inköp och för att de ska räknas in i ditt högkostnadsskydd får du hämta ut läkemedel och varor för högst tre månaders förbrukning i taget. När två tredjedelar av behandlingstiden gått från föregående uttag kan du hämta ut nya läkemedel och varor med rabatt, till exempel om man har hämtat ut läkemedel för tre månaders förbrukning måste det alltså ha gått två månader innan man får ta ut på receptet igen.

Preventivmedel, t.ex. p-piller och p-sprutor, är undantagna från denna tremånadersregel. Man kan få köpa ut en större mängd än ett uttag på en gång, men då måste man betala fullt pris för den mängd som överstiger tre månaders förbrukning. Om läkaren har skrivit på receptet att det måste gå en viss tid mellan uttagen kan man inte ta ut oftare än det läkaren angett. Om du har särskilda skäl, t.ex. en längre utlandsvistelse, kan du få hämta ut läkemedel och varor med rabatt för längre tid än tre månader. Du måste då kunna intyga det särskilda skälet.

 

Vilka läkemedel ingår i läkemedelsförmånen?

Att en vara är receptbelagd innebär inte automatiskt att den ingår i läkemedelsförmånen, men de flesta receptbelagda läkemedel och vissa receptfria läkemedel ingår. Även stomiprodukter och förbrukningsartiklar som behövs för att ta vissa mediciner eller för egenkontroll av medicinering ingår. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar om vilka läkemedel och andra varor som ska omfattas av läkemedelsförmånen.

Ingår preventivmedel i högkostnadsskyddet?

För preventivmedel på recept finns en särskild rabatt som styrs av ålder och landstingstillhörighet, vid sidan av det vanliga högkostnadsskyddet. Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för personer som är under 21 år. Kvinnor mellan 21–26 år får olika subvention beroende på landsting, detta justeras manuellt på varje beställning.

Livsmedel på högkostnadsskyddet

Vid vissa sjukdomar subventioneras även speciallivsmedel till barn under 16 år om de skrivs ut av läkare. Då betalar du 120 kr per expedition för upp till 3 månaders förbrukning. Denna kostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet.

Vem har rätt till högkostnadsskydd?

Du har rätt till högkostnadsskyddet om du är bosatt i Sverige, arbetar här eller har europeiskt sjukförsäkringskort eller blankett E112 (planerad Vård). Recepten måste vara utskrivna i Sverige.

Läkemedel på recept som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år.

För att du alltid ska få rätt prisreduktion kan du välja att vara med i högkostnadsdatabasen som alla apotek i Sverige är anslutna till, då registreras varje receptuttag automatiskt när du handlar. De flesta svenskar är redan anslutna till högkostnadsdatabasen. Om du inte vill vara med i högkostnadsdatabasen får du ett särskilt kvitto, högkostnadsbevis, som du måste ta med vid ditt nästa apoteksbesök för att få rätt prisreduktion. Alla apotek i Sverige är anslutna till samma högkostnadsdatabas. Det spelar därför ingen roll på vilket apotek du hämtar ut din medicin.