Fri Frakt Supersnabba leveranser

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 2 250 kr per år för varor utskrivna på recept och som ingår i läkemedelsförmånen. Ju mer du köper för, desto högre rabatt får du. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är den myndighet som beslutar vilka varor som får ingå i läkemedelsförmånen. Högkostnadsskyddet omfattar 12 månader, därefter börjar en ny högkostnadsperiod.

Hur fungerar det?

När du köper varor på recept som ingår i läkemedelsförmånen betalar du själv hela eller delar av priset. Upp till 1 124 kronor betalar du allt själv, därefter tar förmånstrappan vid och den del du betalar själv blir lägre ju högre sammanlagda kostnader du har haft för varor på recept som ingår i läkemedelsförmånen under tolvmånadersperioden. Tolvmånadersperioden räknas från den dag då du gör ditt första receptuttag efter att din föregående högkostnadsperiod gått ut.

När du har betalat 2 250 kr så får du frikort, vilket betyder att du inte behöver betala något alls för receptförskrivna varor som omfattas av förmånen. Detta gäller förutsatt att dina läkemedel ingår i Läkemedelsförmånen samt att du byter ditt läkemedel mot ett billigare alternativ med samma substans, om det finns och din läkare/apoteket inte bedömt att det finns hinder mot utbyte.

Ingår barn under 18 år i familjen räknas kostnaden samman för dem och uppgår till högst 2 250 kronor under ett år.


Nya regler

Högkostnadsskyddet höjdes från 2 200 kr till 2 250 kr den 1a januari 2018. Du som uppnått frikort senast den 31 december 2017, behåller ditt frikort fram till perioden tagit slut och du som hade en pågående högkostnadsperiod får automatiskt dina tidigare inköp överflyttade till den nya högkostnadstrappan.


Regler för uttag av recept

För att få rabatt på dina inköp och för att de ska räknas in i ditt högkostnadsskydd får du hämta ut läkemedel och varor för högst tre månaders förbrukning i taget. När två tredjedelar av behandlingstiden gått från föregående uttag kan du hämta ut nya läkemedel och varor med rabatt, till exempel om man har hämtat ut läkemedel för tre månaders förbrukning måste det alltså ha gått två månader innan man får ta ut på receptet igen.

Preventivmedel, t.ex. p-piller och p-sprutor, är undantagna från denna tremånadersregel. Man kan få köpa ut en större mängd än ett uttag på en gång, men då måste man betala fullt pris för den mängd som överstiger tre månaders förbrukning. Om läkaren har skrivit på receptet att det måste gå en viss tid mellan uttagen kan man inte ta ut oftare än det läkaren angett. Om du har särskilda skäl, t.ex. en längre utlandsvistelse, kan du få hämta ut läkemedel och varor med rabatt för längre tid än tre månader. Du måste då kunna intyga det särskilda skälet.


Vad ingår i förmånen?

Att en vara är receptbelagd innebär inte automatiskt att den ingår i läkemedelsförmånen, men de flesta receptbelagda läkemedel och vissa receptfria läkemedel ingår, även stomiprodukter och förbrukningsartiklar som behövs för att ta vissa mediciner eller för egenkontroll av medicinering. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar om vilka läkemedel och andra varor som ska omfattas av läkemedelsförmånen.


Särskilda regler för preventivmedel

För preventivmedel på recept finns en särskild rabatt som styrs av ålder och landstingstillhörighet, vid sidan av det vanliga högkostnadsskyddet. Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för personer som är under 21 år. Kvinnor mellan 21–26 år får olika subvention beroende på landsting, detta justeras manuellt på varje beställning.


Livsmedel

Vid vissa sjukdomar subventioneras även speciallivsmedel till barn under 16 år om de skrivs ut av läkare. Då betalar du 120 kr per expedition för upp till 3 månaders förbrukning. Denna kostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet.


Vem har rätt till högkostnadsskyddet?

Du har rätt till högkostnadsskyddet om du är bosatt i Sverige, arbetar här eller har europeiskt sjukförsäkringskort eller blankett E112 (planerad Vård). Recepten måste vara utskrivna i Sverige.

Läkemedel på recept som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år.

För att du alltid ska få rätt prisreduktion kan du välja att vara med i högkostnadsdatabasen som alla apotek i Sverige är anslutna till, då registreras varje receptuttag automatiskt när du handlar. De flesta svenskar är redan anslutna till högkostnadsdatabasen. Om du inte vill vara med i högkostnadsdatabasen får du ett särskilt kvitto, högkostnadsbevis, som du måste ta med vid ditt nästa apoteksbesök för att få rätt prisreduktion. Alla apotek i Sverige är anslutna till samma högkostnadsdatabas. Det spelar därför ingen roll på vilket apotek du hämtar ut din medicin.


Mina recept Sortiment Kampanjer Varumärken Mitt konto