Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Högkostnadsskyddet begränsar dina utgifter för nödvändiga läkemedel på recept. Här kan du läsa hur högkostnadsskyddet och förmånstrappan fungerar.

 

Viktig information om högkostnadsskyddet 2023

Från den 1 januari 2023 höjs högkostnadsskyddet för läkemedel med 200 kronor – från 2400 kronor till 2600 kronor. Tidigare år har höjningen legat på 50 kronor. Detta beror på att prisbasbeloppet höjdes från 48 300 kronor till 52 500 kronor vid årsskiftet.

Om du påbörjat din högkostnadsperiod efter den 1 augusti 2022 men ännu inte kommit upp i frikort kommer du behöva betala en extrakostnad pga denna höjning i gränsen för högkostnadsskydd. Denna kostnad kommer automatiskt läggas på i kassan på de ordrar som läggs efter 1 januari i år.

Detta gäller dock inte om du redan före 1:a Jan 2023 kommit upp till 2400 kr, och därmed redan har frikort.

Du kan läsa mer om detta på eHälsomyndighetens hemsida.

Vad är högkostnadsskydd för läkemedel och hur fungerar det?

När du köper varor på recept som ingår i läkemedelsförmånen betalar du själv hela eller delar av priset. Upp till 1 200 kronor betalar du allt själv, därefter tar förmånstrappan vid och den del du betalar själv blir lägre ju högre sammanlagda kostnader du har haft för varor på recept som ingår i läkemedelsförmånen under tolvmånadersperioden. Tolvmånadersperioden räknas från den dag då du gör ditt första receptuttag efter att din föregående högkostnadsperiod gått ut.

När du har betalat 2 600 kr så får du frikort, vilket betyder att du inte behöver betala något alls för receptförskrivna varor som omfattas av förmånen. Detta gäller förutsatt att dina läkemedel ingår i Läkemedelsförmånen samt att du byter ditt läkemedel mot ett billigare alternativ med samma substans, om det finns och din läkare/apoteket inte bedömt att det finns hinder mot utbyte.

Regler för uttag av recept

För att få rabatt på dina inköp och för att de ska räknas in i ditt högkostnadsskydd får du hämta ut läkemedel och varor för högst tre månaders förbrukning i taget. När två tredjedelar av behandlingstiden gått från föregående uttag kan du hämta ut nya läkemedel och varor med rabatt, till exempel om man har hämtat ut läkemedel för tre månaders förbrukning måste det alltså ha gått två månader innan man får ta ut på receptet igen.

Preventivmedel, t.ex. p-piller och p-sprutor, är undantagna från denna tremånadersregel. Man kan få köpa ut en större mängd än ett uttag på en gång, men då måste man betala fullt pris för den mängd som överstiger tre månaders förbrukning. Om läkaren har skrivit på receptet att det måste gå en viss tid mellan uttagen kan man inte ta ut oftare än det läkaren angett. Om du har särskilda skäl, t.ex. en längre utlandsvistelse, kan du få hämta ut läkemedel och varor med rabatt för längre tid än tre månader. Du måste då kunna intyga det särskilda skälet.

Vad ingår i förmånen?

Att en vara är receptbelagd innebär inte automatiskt att den ingår i läkemedelsförmånen, men de flesta receptbelagda läkemedel och vissa receptfria läkemedel ingår, även stomiprodukter och förbrukningsartiklar som behövs för att ta vissa mediciner eller för egenkontroll av medicinering. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar om vilka läkemedel och andra varor som ska omfattas av läkemedelsförmånen.

Särskilda regler för preventivmedel

För preventivmedel på recept finns en särskild rabatt som styrs av ålder och landstingstillhörighet, vid sidan av det vanliga högkostnadsskyddet. Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för personer som är under 21 år. Kvinnor mellan 21–26 år får olika subvention beroende på landsting, detta justeras manuellt på varje beställning.

Livsmedel

Vid vissa sjukdomar subventioneras även speciallivsmedel till barn under 16 år om de skrivs ut av läkare. Då betalar du 120 kr per expedition för upp till 3 månaders förbrukning. Denna kostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet.

Vem har rätt till högkostnadsskyddet?

Du har rätt till högkostnadsskyddet om du är bosatt i Sverige, arbetar här eller har europeiskt sjukförsäkringskort eller blankett E112 (planerad Vård). Recepten måste vara utskrivna i Sverige.

Läkemedel på recept som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år.

För att du alltid ska få rätt prisreduktion kan du välja att vara med i högkostnadsdatabasen som alla apotek i Sverige är anslutna till, då registreras varje receptuttag automatiskt när du handlar. De flesta svenskar är redan anslutna till högkostnadsdatabasen. Om du inte vill vara med i högkostnadsdatabasen får du ett särskilt kvitto, högkostnadsbevis, som du måste ta med vid ditt nästa apoteksbesök för att få rätt prisreduktion. Alla apotek i Sverige är anslutna till samma högkostnadsdatabas. Det spelar därför ingen roll på vilket apotek du hämtar ut din medicin.

Logga in och hämta ut recept

Fyll i ditt personnummer och tryck på ”Logga in”. Starta sedan BankID appen på en annan enhet. Om du stänger ned appen så avbryts inloggningen.

Fri frakt på receptbelagda läkemedel
Snabb och säker hemleverans
Barn och fullmakter
Djurrecept
Personlig rådgivning med farmaceut