Slemlösande

Bli av med kortvarig, irriterande hosta med segt slem genom slemlösande läkemedel av olika slag.